top of page

Openingstijden​

Maandag t/m vrijdag
08.00 – 12.00 uur

13:00 –17:00 uur

Buiten deze uren kan voor spoedgevallen een beroep worden gedaan op:

huisartsenpost Zutphen tel. 085-079 11 11

 

Tijdens vakanties en nascholingen wordt u op basis van een letterverdeling telefonisch en op de website verwezen naar de waarnemende huisartsen.

Adres

Spreekuur

Spreekuur alleen op afspraak.

Visites: 12:00 – 14:00 uur

Telefoon​

Openingstijden
Inschrijven

Vragenformulier

Dank voor uw bericht, wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug!

Inschrijven

Alle huisartsenpraktijken binnen de kern Lochem zitten aan hun maximumcapaciteit en hebben besloten om hun praktijken te sluiten voor inschrijving van nieuwe patiënten. 

Met verschillende partijen zal gekeken worden naar een goede lange termijn oplossing. Tot die tijd is deze noodregeling voor nieuwe patiënten van kracht. 

Nieuwe patiënten

Indien u nieuw in Lochem bent komen wonen (dat wil zeggen dat u geen eigen huisarts heeft binnen een straal van 10 km van de kern Lochem), dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij een praktijk van voorkeur. U wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Tot die tijd blijft u ingeschreven bij uw oude huisarts. In geval van spoed: zie hier onder. Het staat u vrij zich bij meerdere praktijken op de wachtlijst te zetten. 

Overstappen

Door deze noodregeling is het niet mogelijk om van de ene naar de andere huisartsenpraktijk over te stappen. Mochten er redenen zijn om over te stappen, dan zal dit na een gesprek met uw huidige huisarts in gang gezet worden door uw huidige huisarts.

Uitzonderingen

Uitzonderingen gelden voor partners van eigen patiënten die zijn gaan samenwonen/getrouwd zijn en pasgeborenen.

Spoedeisende huisartsenzorg

Mocht u spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben in Lochem en uw inschrijving is nog niet gerealiseerd, dan kunt u tijdens kantoortijden (08:00 - 17:00 uur) terecht via de spoedlijn huisartsen Lochem op 0573-25 52 00. Buiten deze uren, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u bellen naar de huisartsenpost Zutphen op 085-079 11 11. Vanzelfsprekend is deze spoedpost alleen voor medische klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. 

Voor NIET medische vragen, kunt u hieronder een vragenformulier invullen.

bottom of page